Meet our "nano" team

Group leader

Prof. Dr. Qiang Sun

Room 429B, No.7 Building, 333 Nanchen Road,

Shanghai 200444, China

Email: qiangsun@shu.edu.cn

ORCIDid: 0000-0003-4903-4570

Personal Page in MGI:

https://mgi.shu.edu.cn/info/1068/2601.htm

Yuyi Yan (闫宇翼)

Email: yunni_yan@shu.edu.cn

Hao Jiang (江昊)

Email: jianghao666@t.shu.edu.cn

Fengru Zheng(郑凤茹)

2315882356@shu.edu.cnZhiwen Zhu(朱志文)

Email: zhiwenzhu@shu.edu.cn

Jiayi Lu(陆佳宜)

QianWeiChang college


Undergraduate students:

Yang Li (李杨), QianWeiChang college